Kundemottak/resepsjon:
Mandag-Fredag 07:30 - 1600

Vaskehall:
Tilgjengelig døgnet rundt. Vaskekort for bruk av maskin/høytrykk m.m. fås ved henvendelse til kundemottak.

Ved spesielle behov kan vi kontaktes på vår
VAKTTELEFON og nærmere avtale kan gjøres.